CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT HƯNG​

Loại tủ đứng đặt sàn nối ống gió FXVQ-N VRV Indoor

Description

Tính năng

Loại có lưu lượng gió lớn
Loại có lưu lượng gió lớn
Loại luồng gió lớn phù hợp cho các khu vực rộng rãi như các nhà máy và các cửa hàng lớn
Đa dạng kiểu lắp đặt
Đa dạng kiểu lắp đặt
Có thể hỗ trợ nhiều kiểu lắp đặt khác nhau từ nối ống gió đến thổi trực tiếp cho phép lắp đặt dễ dàng.
Áp suất tĩnh cao
Áp suất tĩnh cao được điều khiển bằng hệ thống đai truyền động cho phép xử dụng ống xả khí ở các hình dạng khác nhau cũng như các ống dẫn dài. Có thể lắp đặt rất linh hoạt
Phin lọc siêu bền
Phin lọc bền được trang bị như một phụ kiện tiêu chuẩn
Cấp gió tươi
Cấp gió tươi
Chế độ cấp gió tươi có thể được sử dụng như máy điều hòa không khí xử lý không khí ngoài trời

Linh hoạt trong thiết kế